Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podstawa prawna

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego
w Głubczycach, prowadzoną w formie jednostki budżetowej. Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

 

DOCStatut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach

Wersja XML