Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Struktura własnościowa, majątek

Szkoła jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Głubczycach, nie posiadająca osobowości prawnej.

Mienie Szkoły stanowi mienie komunalne.

Wersja XML