• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Struktura własnościowa, majątek

Szkoła jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Głubczycach, nie posiadająca osobowości prawnej.

Mienie Szkoły stanowi mienie komunalne.

Wersja XML

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach
ul. Kochanowskiego 22
48-100 Głubczyce
tel. 883 601 360, 77 485 27 01
fax
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 1492602
w tym miesiącu: 19360
dzisiaj: 288