Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rada Pedagogiczna

Szkoła zatrudnia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.

PDFPracownicy zatrudnienie w ZSO w Głubczycach
 

Pracownicy pedagogiczni:

Pracownicy niepedagogiczni:

Kompetencje określa art.41 ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r., Nr 67, poz. 329 ze zm.) oraz DOCStatut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach
 

 

Wersja XML