Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały

Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są większością głosów.

Pełna treść uchwał Rady Pedagogicznej tj. Księga Protokołów Rady Pedagogicznej znajduje się w gabinecie dyrektora.

Wersja XML